Wijkinfo

Wijkagent: Dhr Frido Dapperen, tel. 0900-8844

Wijk BOA: Dhr Denny Langens, tel. 06 – 21 85 47 53

Stichting wijkgebouw ’t Huufke
Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in het wijkgebouw ‘t Huufke”. Dit wijkgebouw wordt gefaciliteerd door een daarvoor in het leven geroepen stichting met de naam; stichting Wijkgebouw ’t Huufke
Het Wijkgebouw staat a/d Cuijkstraat 34
Contact is mogelijk via: Jeanne Bongers, e-mailadres genj.bongers@gmail.com

Speeltuinvereniging de Wiebert
Indien nodig mogen we voor onze activiteiten ook gebruik maken van speeltuin de Wiebert.
Informatie over de speeltuin vindt u op: http://www.speeltuindewiebert.nl

Ons welzijn
www.ons-welzijn.nl– 088-37 42 525
Inloopspreekuur voor Centrum, Hoevenseveld of Schutveld.
Heeft u vragen over bijvoorbeeld; welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, of daginvulling? Loop gerust even binnen, er is een sociaal werker aanwezig om u te woord te staan! Natuurlijk bent u ook welkom als u meer mensen uit uw buurt wilt leren kennen of iets wilt betekenen voor uw buurt! Wij denken graag mee.
Waar kunt u ons vinden?
Op maandagmiddag van 14:00-16:00 uur in het leescafe in de Bibliotheek (Mondriaanplein 16, Uden)
Sociaal werker: Pascalle de Wilt, 06-10 98 76 95, Pascalle.dewilt@onswelzijn.nl
Op dinsdagmiddag van 14:00-16:00 uur in Den Inloop
(Violierstraat 11, Uden). Sociaal werker: José van Genugten,
06-14 34 24 01, Jose.vangenugten@onswelzijn.nl