Lid Worden

Alle gezinnen die binnen onze wijk vallen kunnen lid worden van onze buurtvereniging.
Vul inschrijfformulier in .  Zie onder :Inschijfformulier

Contributie

De contributie bedraagt € 15,00 per gezin, per jaar en dient vóór 15 december te zijn overgemaakt, o.v.v. straatnaam en huisnummer op
Rekeningnummer: NL 61 RABO 017.15.91.860 t.n.v. ’t Huufke.
Opzegging kan schriftelijk en uiterlijk 1 oktober.

Binnen onze buurtvereniging vallen alle woningen in het blok tussen de straten:
Heinsbergenstraat,
pres. Kennedylaan (1 t/m 11),
Leeuweriksweg
Land van Ravensteinstraat.

Onderstaande straten vallen dus binnen de buurtvereniging:
Alardstraat
Aldetiendstraat
Brandenburgstraat
Cuijkstraat
Elisabethstraat
Filipstraat 7
Gulikstraat
Heinsbergenstraat *
Herpenstraat
Karelstraat
Pres. Kennedylaan (1 t/m 11) *
Kleefsestraat
Land van Ravensteinstraat *
Leeuweriksweg *
Maatsestraat
Marinastraat
Reinoldstraat
Salmstraat
Simonstraat
St. Eloy
Valkenburgstraat
Walravenstraat
Willemstraat
Wolfgangstraat

* Alleen wijkzijde van de straat