HOME - Buurtvereniging 't Huufke

Buurtvereniging
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Buurtbewoners,

2017 is het jaar waar wij inmiddels zijn beland. Dit wordt een jaar waarin we weer veel leuke dingen kunnen verwachten.
Vorig jaar hebben wij het 35 jaar jubileum kunnen vieren en we willen nu naar het 40 jaar jubileum.
Onze buurtvereniging leeft meer dan ooit, dit kunnen we opmaken uit de nieuwe, ook jonge leden die zich aanmelden. De goed bezochte activiteiten en de nieuwe jeugdactiviteiten zijn een reden om aan te nemen dat we goed bezig zijn. Daarom zien we het jaar 2017 positeif tegemoed.
Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie gaf Rutger Peterse aan dat hij graag zitting wilde nemen in het bestuur van de buurtvereniging. Ook Jolanda Lourensen is bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur om de jeugdactiviteitencommissie te vertegenwoordigen, beide zijn een jonge, vernieuwde aanwinst voor onze vereniging en zal aantrekkingskracht uit oefenen op andere jonge gezinnen uit onze buurt.
Ook zit de agenda er al weer in voor het jaarprogramma, en een link naar de facebookpagina van 't Huufke.

Weetjes over het onstaan van Buurtvereniging 't Huufke

  • Op 17 maart kregen de gezinnen een brief in de brievenbus met de vraag om tenminste met één gezinslid de oprichtingsvergadering bij te wonen.
  • Het werkcomite voor deze oprichting bestond uit: Dhr. J Schothorst, Mevr. G Angevaare, Mevr. M v Dommelen, Dhr. M Snijders, Dhr. Th v/d Kandelaar en Dhr. G Eijt
  • De oprichtingsvergadering werd gehouden op maandag 23 maart 1981 om 20.00 uur in De Wiebert.
  • Op deze oprichtingsvergadering waren 32 buurtgenoten aanwezig.
  • Op 1 april hadden zich al 78 gezinnen reeds aangemeld.
  • De bestuur bestond uit: Voorzitter; Dhr. J v Dommelen, Secretaresse; Mej B Ploegmakers, Penningmeester; Dhr. J v Hees, Bestuursleden; Mevr. N Verkuijlen en Dhr. Th v/d Kandelaar.
  • De contributie bedroeg fl. 2.-- p/mnd.
  • De naam van de buurtvereniging had het bestuur laten kiezen door de kinderen van de buurt.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu