HOME - Buurtvereniging 't Huufke

Buurtvereniging
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Hiernaast het oude logo van
Buurtvereniging 't Huufke
Weetjes over het onstaan van Buurtvereniging 't Huufke

  • Op 17 maart kregen de gezinnen een brief in de brievenbus met de vraag om tenminste met één gezinslid de oprichtingsvergadering bij te wonen.
  • Het werkcomite voor deze oprichting bestond uit: Dhr. J Schothorst, Mevr. G Angevaare, Mevr. M v Dommelen, Dhr. M Snijders, Dhr. Th v/d Kandelaar en Dhr. G Eijt
  • De oprichtingsvergadering werd gehouden op maandag 23 maart 1981 om 20.00 uur in De Wiebert.
  • Op deze oprichtingsvergadering waren 32 buurtgenoten aanwezig.
  • Op 1 april hadden zich al 78 gezinnen reeds aangemeld.
  • De bestuur bestond uit: Voorzitter; Dhr. J v Dommelen, Secretaresse; Mej B Ploegmakers, Penningmeester; Dhr. J v Hees, Bestuursleden; Mevr. N Verkuijlen en Dhr. Th v/d Kandelaar.
  • De contributie bedroeg fl. 2.-- p/mnd.
  • De naam van de buurtvereniging had het bestuur laten kiezen door de kinderen van de buurt.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu