HOME - Buurtvereniging 't Huufke

Buurtvereniging
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Een goede buur is beter dan een verre vriend !

Buurtvereniging 't Huufke bestaat dit jaar 37 jaar, op 1 april 1981 besloten een aantal buren uit een kleine kern rond het wijkgebouw dat het tijd werd voor een buurtvereniging. Oorspronkelijk oriënteerde men zich alleen op die kleine kern rond het wijkgebouw.
Later is dit gebied uitgebreid naar alle straten tussen pres. Kennedylaan, Leeuweriksweg, Land van Ravensteinstraat en de Heinsbergenstraat.

Wat doen wij als buurtvereniging en wat vinden wij belangrijk ??
Wij vinden een sociale leefbaarheid in uw buurt erg belangrijk.
Wij als buurtvereniging zetten ons in om mensen uit de buurt dichter bij elkaar te brengen en proberen het sociale contact te optimaliseren. Dit doen we door diverse activiteiten te organiseren voor jong en oud om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken. Wij staan open voor vernieuwende ideeën en hopen hierdoor nog meer manieren te vinden om mensen dichter bij elkaar te brengen.
Wij organiseren diverse activiteiten welke te vinden zijn op deze site vis de knop "Jaarprogramma". Onze activiteiten zijn er voor alle gezinnen uit de wijk, dit staat dan achter de activiteit aangegeven.
Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in het wijkgebouw 't Huufke aan de Cuijkstraat 34.

7 keer per jaar verzorgen wij een buurtboekje waarin onze leden op de hoogte gehouden worden van onze activiteiten.

Om onze evenementen te kunnen bekostigen wordt er o.a. jaarlijks een Rommelmarkt geoorganiseerd met hulp van onze buurtleden. Door deze inspanning betalen leden van de buurtvereniging slechts 15 euro per gezin per jaar.

Omze opzet is onderling contact te stimuleren, hiervoor is het voor ons natuurlijk van belang dat zoveel mogelijk buurtgenoten bij onze vereniging zijn aangesloten. Wij zouden ook graag zien dat zich meer jongere gezinnen bij de buurtvereniging aan zouden sluiten.
Op zondag 27 mei 2018 organiseren wij een "Kennismaking nieuwe buren" -dag.
Wij hopen dat alle nieuwe buren op deze dag kennis komen maken met de buurtvereniging en haar leden. Voor deze dag zullen wij dan ook een leuk programma opstellen waarop activiteiten komen te staan die voor iedere leeftijd aantrekkelijk is en er zal ook volop informatie over de buurt en de buurtvereniging te vinden zijn.
Deze "kennismaking nieuwe buren"-dag zal plaats vinde in het wijkgebouw en Speeltuin De Wiebert. Vooraf zal in de wijk huis-aan-huis een uitnodiging verspreid worden met daarop een overzicht van het programma.


Weetjes over het onstaan van Buurtvereniging 't Huufke

  • Op 17 maart kregen de gezinnen een brief in de brievenbus met de vraag om tenminste met één gezinslid de oprichtingsvergadering bij te wonen.
  • Het werkcomite voor deze oprichting bestond uit: Dhr. J Schothorst, Mevr. G Angevaare, Mevr. M v Dommelen, Dhr. M Snijders, Dhr. Th v/d Kandelaar en Dhr. G Eijt
  • De oprichtingsvergadering werd gehouden op maandag 23 maart 1981 om 20.00 uur in De Wiebert.
  • Op deze oprichtingsvergadering waren 32 buurtgenoten aanwezig.
  • Op 1 april hadden zich al 78 gezinnen reeds aangemeld.
  • De bestuur bestond uit: Voorzitter; Dhr. J v Dommelen, Secretaresse; Mej B Ploegmakers, Penningmeester; Dhr. J v Hees, Bestuursleden; Mevr. N Verkuijlen en Dhr. Th v/d Kandelaar.
  • De contributie bedroeg fl. 2.-- p/mnd.
  • De naam van de buurtvereniging had het bestuur laten kiezen door de kinderen van de buurt.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu