Wijkinfo

Wijkagent: Dhr Frido Dapperen, tel. 0900-8844
Wijk BOA:    Dhr Denny Langens, tel. 06 21 85 47 53

Stichting wijkgebouw ’t Huufke
Onze activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats in het wijkgebouw ‘t Huufke”. Dit wijkgebouw wordt gefaciliteerd door een daarvoor in het leven geroepen stichting met de naam; stichting Wijkgebouw ’t Huufke
Het Wijkgebouw staat a/d Cuijkstraat 34
Contact is mogelijk via: Jeanne Bongers, e-mailadres genj.bongers@gmail.com

Speeltuinvereniging de Wiebert
Indien nodig mogen we voor onze activiteiten ook gebruik maken van speeltuin de Wiebert.
Informatie over de speeltuin vindt u op: http://www.speeltuindewiebert.nl

Ons welzijn
www.ons-welzijn.nl– 088-37 42 525
Inloopspreekuur voor Centrum, Hoevenseveld of Schutveld.
Heeft u vragen over bijvoorbeeld; welzijn, zorg, vrijwilligerswerk, of daginvulling? Loop gerust even binnen, er is een sociaal werker aanwezig om u te woord te staan! Natuurlijk bent u ook welkom als u meer mensen uit uw buurt wilt leren kennen of iets wilt betekenen voor uw buurt! Wij denken graag mee.
Waar kunt u ons vinden?
Op maandagmiddag van 14:00-16:00 uur in het leescafe in de Bibliotheek (Mondriaanplein 16, Uden)
Sociaal werker: Pascalle de Wilt, 06-10 98 76 95, Pascalle.dewilt@onswelzijn.nl
Op dinsdagmiddag van 14:00-16:00 uur in Den Inloop
(Violierstraat 11, Uden). Sociaal werker: José van Genugten,
06-14 34 24 01, Jose.vangenugten@onswelzijn.nl

You missed

error: Content is protected !!