Info - Buurtvereniging 't Huufke

Buurtvereniging
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info

         Bestuur:
Mia van der Rijt
Voorzitter:
Joan Vogels
John van Geffen
Maarten van Bergen
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Riny van den Broek
Alie van Hattem
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Jolanda Lourensen
Jeugdactiviteitencommissie
Rutger Peterse
T: 264541
E: miavanderrijt@gmail.com
Salmstraat 24
Maatsestraat 15
Valkenburgstraat 22
Salmstraat 14
T: 264189
E: vogelsjoan@ziggo.nl
T: 266959
E: vangeffen.john@gmail.com
T: 06 48 42 45 87
E: m.m.vanbergen@outlook.com
Valkenburgstraat 20
T: 850927
E: mjvandenbroek@ziggo,nl
Kleefsestraat 29
Leeuweriksweg 82
T: 268003
E: adrvanhattem@ziggo.nl
T: 06 12 27 08 84
E: jolanda.thomassen@home.nl
Willemstraat 25
T: 06 34 82 65 64
E: rutgerperterse@gmail.com
         Overige informatie:
Wijkagent:
Wijk BOA:
T: 0900 - 8844
Dhr. Frido Dapperen
T: 06 50 20 62 67
Dhr. Elyas Bouloum
         Contributie:
De contributie bedraagt €15,00 per jaar en dienst vóór 15 december te zijn overgemaakt
o.v.v. straatnaam en huisnummer op rekeningnr: NL61RABO017.15.91.860 t.n.v. 't Huufke.
Na 15 december wordt de contributie contant opgehaald.
Opzegging kan schriftelijk voor 1 oktober bij een van de bestuursleden. 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu